Badrinas | Productes | Pigments
(+34) 93 460 78 20 | info@badrinas.com
Badrinas >> Productes >> Pigments

PIGMENTS BLUMEROX PER LA CONSTRUCCIÓ

Pigments d’Òxid de Ferro en pols per el ciment i el formigó que barrejats amb el material base permeten aconseguir una àmplia varietat de colors que dóna a les obres un acabat extraordinari.
Resistents als àlcalis i inalterables a la llum, són aptes per ús interior o exterior per la seva resistència a la intempèrie. Tenen una granulometria dissenyada per conferir un alt poder colorant tant al ciment com al formigó, pintura, etc.

Els nostres pigments són sotmesos a alts controls de qualitat per mantenir la regularitat en el to en diferents partides. Presenten molt bona dispersió en el formigó i tenen una gran força colorant

Són adequats per aplicacions en paviments de la via pública (pigmentats de carril bici, asfalts, etc) i les seves juntes, obra vista, ceràmica, terratzos i llambordes, prefabricats i paviments de formigó, emblanquinats, massilles, morters i enfoscats, etc.

La nostra empresa produeix els pigments BLUMEROX estandarditzats, amb estoc permanent en els nostres magatzems i ofereix la possibilitat de produccions personalitzades en colors i tonalitats per obres puntuals de consum elevat.

GAMES I COLORS

  Aplicacions

 • Morters i enfoscats
 • Emblanquinats i massilles
 • Vorades per juntes i mosaics
 • Paviments de Formigó
 • Prefabricats de Formigó
 • Cuines i banys
 • Terratzos i llambordes
 • Terres de ceràmica
 • Juntes de paviments i obra vista
 • Paviments de la via Pública (pigmentats carril bici, asfalts, etc.)

  Avantatges

 • Barreja

  Els pigments es poden barrejar entre ells i afegir-ne a d’altres barreges per obtenir nous tons.

 • Proporccions

  Les proporcions d’ús més aconsellades són el 4% per ciment gris i el 2% per ciment blanc i guix.

 • Intensitat

  SSegons la intensitat desitjada es pot afegir fins a un 10% de colorant sobre el pes del ciment.

 • Espessor

  Per obtenir una pasta espessa, es pot afegir a la base a pigmentar indistintament abans o després d’afegir l’aigua, un màxim del 40%.

 • Aplicació

  Es pot aplicar a les juntes amb espàtula o paleta. Netejar els excessos abans de que la barreja s’assequi amb un drap o esponja mullada.

PRESENTACIONS

En sacs de 25 kg

o 12.5 Kg. en funció del color

En Big Bags de 1.000 Kg

o 500-600 Kg en funció del color

Envàs petit

de plàstic transparent i hermètic. Permet la visualització del to i un perfecte emmagatzematge després del seu ús.