Badrinas | Productes | Altres
(+34) 93 460 78 20 | info@badrinas.com
Badrinas >> Productes >> Altres

CERA DE SEPARACIÓ DE RAJOLES::

L’embalatge de les rajoles ceràmiques o porcelàniques té característiques particulars que requereixen adhesius especials per les temperatures i velocitats de màquina en les que es produeix l’encolat.
El paletitzat posterior de les caixes, calentes encara, pot presentar problemes importants si no s’escull l’adhesiu més adequat. Badrinas també té la cera de separació de les rajoles que protegeix l’acabat de la ceràmica i que es fàcilment retirable.

ADHESIUS D’UREA FORMOL EN POLS::

Els adhesius FORMOPOL en pols son barreges de resines d’urea formol, additius i enduridors que proporcionen encolats ràpids i tenaços, de gran resistència a l’aigua i a la temperatura.
La pols es barreja amb aigua en una relació determinada (normalment 100 parts de pols per cada 50-60 parts d’aigua) per obtenir un adhesiu líquid llest a l’ús. .
El temps de vida útil de la barreja és limitat i s’ha de fer servir en unes poques hores

NETEJADOR HM-D:

Netejador especial no inflamable per equips d’aplicació d’adhesius termofusibles Hot-melt. Destinat a la neteja per immersió en calent dels equips aplicadors, desincrustant les crostes d’adhesiu que estan adherides a les parets de l’equip

CERA PER BANDEROLES DE IOGURT:

Cera termosegellable a base de resines sintètiques per la impregnació de paper termoadhesiu, utilitzada principalment per encolar banderoles i etiquetes sobre envasos de iogurt per el sistema Erca-Decor, FFS. També es pot utilitzar en laminació de teles, non-woven o paper/alumini, o com adhesiu segellador, reactivable per aplicació de calor.