Badrinas | Sectors | Indústria
(+34) 93 460 78 20 | info@badrinas.com
Badrinas >> Sectors >> Indústria

Altres aplicacions industrials

BADRINAS té una àmplia experiència en coles i adhesius per les aplicacions Industrials més variades i un servei tècnic expert que estudia cada cas i ofereix les millors solucions. No dubtin en consultar-nos sobre el seu projecte específic per poder oferir-los el nostre assessorament tècnic.
Exemples d’aplicacions industrials:
- Adhesius per la fabricació o instal•lació d’aïllaments.
- Adhesius per la fabricació de matalassos i ensacar molles.
- Adhesius per la unió de materials en processos industrials: taps, espumes, plàstics, fusta, tauler aglomerat, MDF...
- Adhesius per encolar la tapa de plàstic sobre envasos plàstics
- Adhesius per ensamblatge
- Adhesius per unions temporals
- AAuto-adhesivat de materials

Sanitaris

Coles BADRINAS específiques per la fabricació de bolquers, compreses i altres productes absorbents.
- Bolquers, compreses i absorbents: Adhesius per la fabricació de materials absorbents d’un sol ús.
- Altres productes absorbents : Adhesius per la formació de materials absorbents encolant les diferents capes que el formen (Bluff, absorbent, non woven, polietilè).
- Construcció del bolquer o compresa: Adhesius per la formació de bolquers o compreses encolant les diferents capes que el formen (Bluff, absorbent, non woven, polietilè).
- Autoadhesius de posicionament: Autoadhesius per el posicionament dels bolquers, compreses o altres absorbents. S’apliquen sobre el material i es protegeixen amb paper siliconat o film plàstic, que l’usuari final retira en el moment de fer-lo servir.

Coles i adhesius per a la fabricació de productes de cel·lulosa

- Paper Tissue: Adhesius per la fabricació de paper tissue, rotlles de paper higiènic, paper de cuina i paper industrial.
- Tub en espiral, mandrils: Coles per la fabricació en espiral de tubs fins de paper kraft per rebobinar el paper tissue, higiènic, de cuina, d’alumini, film plàstic, etc.
- Adhesiu punta a punta: Adhesius per la laminació per punts de diferents capes de paper tissue, en la fabricació de rotlles de paper tissue, tovallons de paper, mocadors, etc.
- Adhesiu per tancar bobines: Adhesius per encolar el final del rotlle de paper tissue, paper de cuina o similar.
- Adhesiu per l’inici : Coles per la unió del tub o mandril amb el paper, film d’alumini, etc.