Badrinas | Sectors | Embalatge i Etiquetat
(+34) 93 460 78 20 | info@badrinas.com
Badrinas >> Sectors >> Embalatge i Etiquetat

LA GAMA MÉS COMPLETA DE COLES I ADHESIUS PER ENVÀS, EMBALATGE I ETIQUETAT

La complexitat dels processos Industrials actuals requereix unes coles i adhesius perfectament adaptats a cada màquina, procés i material.
BADRINAS, com empresa líder del sector i primer fabricant espanyol d’adhesius per embalatge, disposa de la gama més completa d’adhesius, que mereixen la confiança de moltes de les principals empreses del país. Els nostres adhesius permeten l’envàs de productes tant alimentaris (agrícola i no agrícola com làctics, conserves, congelats, envasat en calent, safates i plats de cartró ondulat o compacte, etc) com no alimentaris (productes d’higiene, neteja, rajoles, etc)

Aplicacions

FORMACIÓ I TANCAT DE CAIXES

- Estoigs de cartronet

- Caixes de cartró

- Safates de cartró

- Safates hortofrutícoles

- Paquets de paper o plàstic

ADHESIUS TERMOFUSIBLES HOT-MELT

Tant per safates de cartró ondulat com per caixes convencionals o envoltants (wrap-around), la gama més completa d’adhesius per tot tipus de cartrons, recobriments o condicions d’aplicació i resistència (Congelats, Envasos calents, Altes temperatures ambientals, Baixa temperatura d’aplicació).

ADHESIUS EN DISPERSIÓ

Per formació i tancat de caixes i paquets de paper estucat, envernissat o recobert.

ETIQUETAT

- Envasos o ampolles de vidre

- Llaunes metàl•liques

- Envasos de plàstic

- Envasos o tubs de cartró

- Fixació del precinte

- Encolat de la càpsula

ADHESIUS TERMOFUSIBLES HOT-MELT.

Per etiquetar botelles o garrafes d’Aigua mineral, Oli, Detergents, Llaunes de conserves i tot tipus de productes.

ADHESIUS SINTÈTICS

Tant per etiquetat d’ampolles de vidre com per envasos plàstics.

ADHESIUS NATURALS

Adhesius d’origen natural o híbrids, per envasos de vidre: Cervesa, Cava, Begudes alcohòliques o Conserves Vegetals.

ALTRES APLICACIONS

- Paletitzat de sacs

- Paletitzat de caixes

- Agrupació d’envasos

- Encolat del tap

- Encolat de la palleta

- Ceres de separació

ADHESIUS TERMOFUSIBLES HOT-MELT

Per paletitzar caixes de cartró i sacs de paper de forma automàtica i permetre una correcta unió dels embalatges, mantenint el palet compacte durant el transport i emmagatzematge i reduint la necessitat d’embolicar-los o retractilar-los.
En funció dels materials emprats, disposem de diferents alternatives per obtenir la màxima seguretat i a la vegada protegir l’aspecte dels embalatges paletitzats.