Badrinas | Sectors | Automòbil</a>
(+34) 93 460 78 20 | info@badrinas.com
Badrinas >> Sectors >> Automòbil

COLES I ADHESIUS PER LA INDUSTRIA DE L’AUTOMÒBIL

BADRINAS, com empresa líder del sector i primer fabricant espanyol d’adhesius per les aplicacions en la industria auxiliar de l’automòbil cobreix amb la seva àmplia gama les necessitats del sector amb adhesius de poliuretà, adhesius en granza i adhesius en tac o pillow.

- Adhesius per la tapisseria de l’automòbil
- Adhesius per pre-adhesivar taps
- Adhesius per auto-encolar o enganxar materials aïllants.